More selected projects

IMG_2501IMG_2501

Şeytanın Gör Dediği

Ceramic Sculpture

1080 °C

Hand Shaped

 

"Âdem bak, hayatın burada bitiyor işte."

Adem'in cennetten kovuluşunu simgeleyen bu heykelde, yılanın rolü oldukça etkileyici bir şekilde tasvir edilmiştir. Heykelin ana odak noktası, bir tepe üzerine oturmuş insan figürüdür. Bu insan figürü, etrafına dolanmış bir yılan tarafından çevrelenmiştir. İki varlık, başlarını tepeden aşağı eğerek aynı noktaya odaklanmış şekilde bakmaktadır. Bu detay, Adem'in günah işlemesine ve cennetten kovuluşuna yol açan olayın dramatik bir anını temsil etmektedir.

Yılanın başının insan figürüne yaklaşmış olması, entrikacılığı ve kandırma amacını vurgular. Yılanın dolanmış bedeni, günahın ve hilekarlığın simgesidir. Heykelin taşıdığı bu atmosfer, Adem'in masumiyetini kaybetmesinin ve günahkar bir tercih yapmasının trajedisini anlatır. Yılanın, Adem'e bir noktayı göstererek onu kandırdığı düşünüldüğünde, bu heykelin derinliği ve anlamı daha da belirginleşir. İki varlık arasındaki etkileşim, insanın doğasındaki güçlükleri, hileleri ve günahları ifade eder, bu da izleyiciye düşündürücü bir deneyim sunar.

 

IMG_2478IMG_2478
IMG_2505IMG_2505

Cennetin gettosu

Adem'in cennetten kovuluşu, insanlık tarihinde derin bir anlam taşıyan efsanevi bir olaydır. Bu heykel, Adem'in günah işlemesini simgelerken, yılanın rolü de bu trajik hikayenin temel unsurlarından birini oluşturuyor. Heykelde, bir tepeye oturmuş insan figürü, etrafında dolanmış bir yılanla çevrelenmiştir. Bu detaylı tasvir, günahın ve kandırmanın sembolik bir tablosunu ortaya koyar.

Yılanın başının insan figürüne doğru eğilmiş olması, tarihsel anlatıdaki hilekarlık ve baştan çıkarma temasını vurgular. Yılan, zekası ve entrikalarıyla Adem'i bir noktaya odaklanmaya yönlendirirken, heykel izleyiciye insanın içsel zaafları ve günaha olan eğilimi konusunda düşündürücü bir mesaj iletiyor. Figürün bakışı, hem saklı bir şaşkınlık hem de günahkar bir iç hesaplaşma izlenimi uyandırarak, bu eserin derin duygusal yükünü ortaya koyar.

Heykel, Adem'in cennetten kovuluşunu anlamak ve insanın kendi içsel çatışmalarıyla yüzleşmek üzerine düşündürücü bir atmosfer sunar. İki figür arasındaki etkileşim, günahın ve kandırmanın insanlık tarihindeki kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgular, izleyiciyi düşündürmeye ve içsel bir hesaplaşmaya davet eder.

Fakat nihai soru şudur; Nereye bakıyorlar? 

IMG_2502IMG_2502
IMG_2501IMG_2501