More selected projects

IMG_2689_temizIMG_2689_temiz

İçinden Geçen

Ceramic Sculpture

1080 °C

Hand Shaped

Crackle Glazed

 

"Anlamak bir köprüdür. Bu köprü, bizi kendimize ve başkalarına bağlar."

Søren Kierkegaard

Anlama, insanın en temel dürtülerinden biridir. İnsan, doğası gereği çevresini ve içinde bulunduğu dünyayı anlamlandırmaya çalışır. Bu arayış, bazen içe dönük bir eğilime yol açabilir.

İçe dönüklük, dış dünyayla sınırlı kalmadan, kendi iç dünyasına yönelmeyi ifade eder. İçe dönük insanlar, genellikle kendi düşüncelerine ve duygularına odaklanırlar. Dış dünyayı gözlemlerler, ancak bu gözlemleri kendi iç dünyalarında yorumlarlar.

Modern toplum, içe dönüklük için elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu toplum, sürekli değişen ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu durum, insanların dış dünyayı anlamasını zorlaştırır. İçe dönük insanlar ise bu karmaşıklığı kendi iç dünyalarında anlamlandırmaya çalışırlar.

 

IMG_2753IMG_2753
IMG_2736IMG_2736

"Anlamak, bir yolculuktur. Bu yolculukta, her adımda yeni bir şey öğreniriz." 

Bu heykel, modern toplumda içe dönük bir insanın ruh halini yansıtıyor. Heykelin sırtından çıkıp etrafından dolanarak göğsüne giren parça, insanın iç dünyasını temsil ediyor. Bu parçalar aslında bir bütünmüş gibi görünse de tekil olarak bir düşünce istilasına da temas ediyor. Heykelin sağ gözünden çıkıp sol gözüne giren kısım, insanın iç dünyasının dış dünyayla olan karmaşık ilişkisini gösteriyor. İnsanın iç dünyasında olup bitenler, dış dünyayı nasıl algıladığını ve etkilediğini etkileşim ve deneyimlerle belirliyor.

Heykelin başı hafif yukarı doğru kalkmış formu, insanın dış dünyaya karşı merak ve ilgisini gösteriyor. Ancak heykelin ağzı açık ve şaşırmış bir ifadeye sahip olması, insanın dış dünyayı anlamakta zorlandığını ve idrak ettiklerinin mânâ ve mânâsızlığına şaşırıp, kendini kaybolmuş hissettiğini gösteriyor.

Heykeldeki çatlak şeffaf sır, saflık ve masumiyeti temsil eder. Bu renk, insanın iç dünyasının hassas ve narin yapısını da yansıtıyor. Ancak heykeldeki çatlaklar, bu saflığın ve masumiyetin zedelendiğini gösteriyor. Bu çatlaklar, insanın iç dünyasına yüklediği anlama çabasının yarattığı baskıyı ve yorgunluğu temsil ediyor.

IMG_2658IMG_2658
IMG_2744IMG_2744