More selected projects

IMG_2605IMG_2605

Zulkarneyn Stoneware Sculpture

1240 °C

Hand Shaped

 

Zülarkneyn; İki Boynuzlu Hükümdar

Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nin 83-101. ayetlerinde anlatılan, adaletli ve güçlü bir hükümdardır. Dünyanın dört bir yanına seferler düzenleyen Zülkarneyn, karşısına çıkan her türlü zorluğa göğüs gerer ve mazlumların yanında yer alır.

Zülkarneyn'in kimliği hakkında farklı yorumlar mevcuttur. Bazı yorumculara göre, Zülkarneyn, MÖ 4. yüzyılda yaşamış ve Asya, Avrupa ve Afrika'yı fethetmiş olan Büyük İskender'dir. Bu yoruma göre, Zülkarneyn'in iki boynuzu, İskender'in kafasında bulunan iki yara izini temsil ediyor.

Diğer yorumculara göre ise, Zülkarneyn, tarihte yaşamış herhangi bir hükümdar değildir. Bu yoruma göre, Zülkarneyn, Kur'an'da anlatılan bir semboldür. Zülkarneyn'in hikayesi, adalet, güç ve bilgeliğin önemini vurgulamaktadır.

Zülkarneyn'in Büyük İskender ile bağdaştırılmasının birkaç nedeni vardır. Bu nedenlerden biri, Zülkarneyn ve Büyük İskender'in benzer bir yaşam öyküsüne sahip olmalarıdır. Her ikisi de, dünyanın dört bir yanına seferler düzenlemiş ve adaletli hükümdarlar olarak bilinmişlerdir.

Bir diğer neden ise, Zülkarneyn ve Büyük İskender'in benzer fiziksel özelliklere sahip olmalarıdır. Kur'an'da, Zülkarneyn'in "iki boynuzlu" olduğu belirtilmektedir. Bu ifade, Büyük İskender'in kafasında bulunan iki yara izini andırmaktadır.

Son olarak, Zülkarneyn ve Büyük İskender'in benzer zaman diliminde yaşamış olmaları da bir bağdaştırma nedeni olarak kabul edilebilir. Zülkarneyn, Kehf Suresi'nde MÖ 5. yüzyılda yaşamış bir hükümdar olarak anlatılmaktadır. Büyük İskender ise MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir hükümdardır.

 

IMG_2596IMG_2596
IMG_2528IMG_2528
IMG_2518IMG_2518
IMG_2511IMG_2511